Klauzula Informacyjna

dla klientów i osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych jest firma Wieland Śląskie Metale Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Jana Pawła II 80, C-14 w Warszawie, kod pocztowy 00-175;
 • Pytania w sprawach przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz ewentualne wnioski i żądania  dotyczące realizacji swoich praw jako osoby, której dane dotyczą może Pani/Pan kierować na adres mailowy biuro@wieland-slaskie-metale.pl lub podany wyżej adres pocztowy;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 rozporządzenia:
  a) lit b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży towarów;
  b) lit f – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest marketing bezpośredni naszych towarów;
  c) lit a - zgoda osoby, której dane dotyczą, w tym odrębna zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 • Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa;
 • Podane dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • Podane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, do chwili cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub wysyłanie informacji handlowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy;
 • Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.