Jakość
Jakość

Polityka Jakości

REACH - rozporządzenie nr. 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady weszło w życie 01.06.2007.

Europejska Agencja Chemikaliów opublikowała i regularnie aktualizuje w tzw. liście kandydackiej substancje SVHC ( Substances of Very High Concern ) czyli stanowiące bardzo duże zagrożenie.

Poniżej nasze oświadczenie dotyczące powyższego rozporządzenia.

Nasza deklaracja dotycząca rozporządzenia REACH
Deklaracja Zgodności RoHS
Polityka Jakości